Víkendová cvičení

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2015/2016
Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2015/2016

28.-29.5.2016  Workshop - Michael Forbes (Mnichov,Německo)

Intenzivnější  cvičení, není určeno pro úplné  začátečníky.Vhodné pro ty, kteří se účastní  pravidelného cvičení během školního roku. Vhodné pro prohloubení a rozšíření vlastní praxe. Michael Forbes je jedním z předních učitelů Iyengarovy jógy v Německu, jeho přístup je velmi nenásilný, zábavný. Dlouhodobě je velmi nápomocen s rozvojem Iyengarovy jógy v našich zemích. Při poslední návštěvě Brna byl předsedou zkušební komise našich lektorů. Jsme  rádi, že přijal opět naše pozvání, tentokráte k výuce.

Program : sobota     9:00 - 12:00 
                               15:00 - 17:00
                 neděle     8:00 -  11:00
                                13:00 - 15:00
       
Cena :  120,-Euro ( celý workshop)
              80,- Euro ( sobota)
              80,- Euro  ( neděle)

Přihláška je platná po zaplacení celého kurzovného. Platbu je třeba uskutečnit nejpozději do 9.5.2016, v hotovosti na recepci Yoga centra, nebo platbou na účet. Údaje budou zaslány na vyžádání,
V případě malého počtu platných přihlášek bude kurz zrušen a kurzovné vráceno.
Po termínu 9.5.2016 není možné již kurz zrušit. Z vážných důvodů neúčasti, lze za sebe vyslat náhradníka. Tuto možnost je nutné konzultovat s organizátory.

22.-27.7.2016 Letní workshop: Gabriella Giubilaro (Florencie, Itálie) a Edwin Bryant (New York, USA)

Letní workshop s Gabriellou, v současné době s jednou  z nejzkušenějších učitelek Iyengarovy jógy  a Edwinem, profesorem religionistiky, vyučujícím  na Rutgers University
v New Yorku relionistiku Indie.
Náplní workshopu  bude  cvičení  ásán a pránájámy,  výuka Patanjaliho Yoga súter .
Kurz je vhodný pro každého, kdo  není  úplný záčátečník ve cvičení Iyengarovy jógy a pro každého kdo má hlubší zájem o studium tradičních indických textů.
Zahájení bude v pátek 22.7.2016  v  15:00  hod  a  ukončení v středu  27.7.2016 v   12:00  hod.

Program:  Pátek 22.7.2016                                      15:00-16:45 Edwin
                                                                                 17:00-19:00 Gabriella   (pozn.: při zpoždění  příletu Edwina, bude program zahájen cvičením s Gabriellou)
        
               Sobota 23.7.2015 - Úterý  26.7.2015         8:00 9:00  Gabriella
                                                                                  9:15-11:15 Gabriella
                                                                                11:30-13:00 Edwin
                          
                                                                               15:00-16:45 Edwin
                                                                               17:00-19:00 Gabriella
             
             Středa 27.7.2015                                         7:30 - 8:30 Gabriella
                                                                                  8:45 -10:45 Gabriella
                                                                                11:00 -12:30 Edwin
Cena : 490,- Euro
Přihláška je platná po zaplacení a platba nejpozději měsíc  před  začátkem.

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

 

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy
úroveň Introductory I a II
pod didaktickým vedením Davida Meloni (It, Florencie)
říjen  2016 – červenec 2019

     Rámcový průběh tříletého kurzu

- V prvním ročníku kurzu budou podávány informace nezbytné
pro provádění, předvádění, vysvětlování a opravování ásán podle sylabu Introductory Level I.

-Ve druhé ročníku potom podle sylabu Introductory Level II. 

-Ve třetím bude vyučován postup při různých lehčích relativně běžných zdravotních potížích.

- Na konci třetího ročníku lze podat žádost o připuštění ke zkoušce,
po úspěšném složení zkoušky žák obdrží diplom, osvědčení Introductory I
a II opravňující vyučovat Iyengarovu jógu na dané úrovni s celosvětovou působností.

     Aby byl žák připuštěn ke zkoušce musí mít doporučující dopis od Davida Meloni a od jednoho dalšího učitele s certifikací přinejmenším úrovně Intermediate.

     Náplň kurzu

     Během kurzu budou představeny zásady Iyengarovy jógy, bude se učit organizace lekce, skládání praktického programu jak pro vlastní osobu tak
pro třídu žáků, budou poskytovány rady, jak si uvědomit zvláštní potřeby osob
a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního handicapu.

- V prvním ročníku bude důraz kladen na znalosti o provedení
a předvedení ásán. Následující dva ročníky budou zaměřeny také
na výuku způsobu učení.
- Aspirantům na pozici učitele bude doporučena potřebná literatura.
- Během všech tří ročníků musí aspiranti na pozici učitele asistovat
na hodinách jógy, aby viděli, jak se vyučuje a jak se pomáhá. Tato asistence musí probíhat u učitelů, kteří jsou členy České Asociace, a nebo členy jiné národní Asociace Iyengarovy jógy.
- Součástí programu je pětidenní letní kurz (povinný), na němž se budou praktikovat ásány a výuka. Kurz se uskuteční na závěr každého školního roku v letních měsících v YC Brno, Fanderlíkova 74.
- Součástí programu bude i výklad základní filozofie jógy a filozofických textů staré Indie.

     Délka kurzu

     Kurz trvá tři roky. Zahrnuje sedm víkendových seminářů a jeden pětidenní letní kurzy v každém ročníku.

     Místo konání

         Yoga centrum, Fanderlíkova 74, Brno,  616 00.

     Požadavky na kandidáta na učitele

     Vzhledem k relativně krátké historii výuky Iyengarovy jógy v České republice nebude nutně po kandidátech vyžadována několikaletá praxe. Přesto je nutná určitá zkušenost s cvičením Iyengarovy jógy. Celá výuka učitele Iyengarovy jógy spočívá na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá správná motivace
k výuce.

     Všichni zájemci o kurz musí vyplnit níže uvedený formulář a zaslat
e-mailem nebo poštou na adresu YC. Pro studenty, kteří nejsou v kontaktu
s učiteli vyučujícími na tomto kurzu, je potřebný doporučující dopis od vlastního učitele Iyengarovy jógy. V případě komplikací s tímto doporučením je nutné osobně nebo telefonicky kontaktovat organizátory.

     Termíny výuky pro první ročník

7.  -  9. 10. 2016
25. – 27. 11. 2016
6. – 8. 1. 2017
10. – 12. 2. 2017
3. – 5. 3. 2017
7. - 9. 4. 2017
12. – 14. 5. 2017

     Program výuky

Pátek 18.00 – 20.00 hodin.
Sobota 8.30 – 12.00 hodin,
             13.30 – 15.30 hodin – teorie, filozofie, anatomie,
             15.30 – 18.00 hodin.
Neděle 8.00 – 12.00 hodin.

  
    Letní kurz
   
Letní kurz v I. ročníku se uskuteční v době  4. – 9.7.2017.  Kromě lekcí jógy budou na programu rovněž přednášky zaměřené na porozumnění jógové filozofii. Časový harmonogram kurzu bude upřesněn.

     Cena kurzu – 1. ročník

Cena kurzu za sedm víkendů bez ubytování a stravy je 1.250, - EUR.
Cena letního kurzu bez ubytování a stravy je 510,- EUR.

Platbu za víkendy je možné provést jednorázově do 31.7.2016
nebo ve dvou splátkách: 1. splátka do 31.7.2016 ve výši 600,- EUR,
                                                2. splátka do 27.11.2016 ve výši 650,- EUR.

Platbu za letní kurz je nutné provést nejpozději do 14.5.2017.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostně na bankovní účet nebo v hotovosti
na  recepci Yoga centra.

V případě absence se platba nevrací. Vynechat lze nanejvýš dva víkendy
v průběhu jednoho školního roku.

Z důvodu náročnosti studia není možné kurz absolvovat v průběhu těhotenství.  V tomto případě je nutné kurz ukončit a dojde k vyúčtování kurzovného. 

     Vyučující lektoři

David Meloni – výuka jógy.
      Iyengarovu jógu začal studovat u Gabrielly Giubilaro. Později studoval
po dlouhý čas pod přímým vedením B.K.S. Iyengara v Puně. Vyučuje v Institutu ve Florencii a  vede mnoho seminářů po celé Itálii a řadě míst Evropy.
 
Richard Lipka – výuka filozofie.
     Vyučuje Iyengarovu jógu v Plzni.  Má hluboké znalosti z indické filozofie
a výbornou schopnost je předávat dál.

Jan Černý – výuka anatomie a fyziologiJe jedním ze zakládajících členů České Asociace Iyengar-jógy. Vyučuje v Brně. Pracuje jako privátní lékař v oboru rehabilitace. K terapii v léčebné rehabilitaci využívá i metody a techniky Iyengarovy jógy.pod didaktickým vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloni