Víkendová cvičení

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2016/2017
Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2016/2017

Víkendová cvičení školní rok 2016-2017

.Všechna níže uvedená cvičení probíhají v Yoga centru na Fanderlíkové  74 v Brně. Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného.

2. - 4. 12. 2016
Cvičení s Janem Černým pro začátečníky

   Cvičení je určené  pro všechny, kteří cvičí Iyengarovu jógu,tedy  i  pro ty, kteří mají jenom  malé zkušenost s tímto cvičením.
Program:    Pátek 2. 12.2017
                  16:30 - 18:30    ásány
                   Sobota 3. 12.2017
                    8:00 -  9:00     pránájáma
                    9:30 -  12:00   ásány
                   16:00 - 18:00   ásány /v.č. 30 min  diskuze, otázky/
                   Neděle 4. 12.2017
                   8:00 - 9:00       pránájáma
                   9:30 - 12:00     ásány
                  
Kde: tělocvična Fanderlíkova 74
Cena:         1980,-  Kč

13. - 15. 1. 2017
Cvičení s Janem Černým pro pokročilé

  Cvičení je určené  pro všechny, kteří cvičí Iyengarovu jógu pravidelně déle než 1 rok. Cvičení bude zaměřeno na rozšíření znalosti a zkušenosti vlastní praxe.
Program:    Pátek 13.1.2017
                  16:30 - 18:30    ásány
                   Sobota 14.1.2017
                    8:00 -  9:00     pránájáma
                    9:30 -  12:00   ásány
                   16:00 - 18:00   ásány /v.č. 30 min  diskuze, otázky/
                   Neděle 15.1.2017
                   8:00 - 9:00       pránájáma
                   9:30 - 12:00     ásány
                 
Kde: tělocvična Fanderlíkova 74
Cena:         1980,-  Kč

17. - 19.2.2017
Cvičení s Evou Hroncovou (Bratislava,SK)

  Eva  Hroncová  je dlouholetá učitelka Iyengarovy jógy, první certifikovaná na Slovensku a jedna z prvních v bývalém Československu. Opakovaně přijala naše pozvání k návštěvě našeho Yoga centra v Brně. My jsme za to rádi, neboť její cvičení  je velmi dobrým  a kvalitním zpestřením výuky  pro naše studenty.

  Cvičení je vhodné pro všechny kdo cvičí Iyengarovu jógu déle  než 1 rok.
Program:    Pátek 17.2.2017
                  16:30 - 18:30    ásány
                   Sobota 18.2.2017
                   9:00 -  12:00   ásány
                   16:00 - 18:00   ásány
                   Neděle 19.2.2017
                   9:00 - 12:00     ásány
                
Kde: tělocvična Fanderlíkova 74
Cena:         70,-Euro

5. - 8.5.2017
Cvičení s Gabriellou Giubillaro pro učitele a pokročilé studenty (Florencie, IT)

Gabriella Giubilaro je  jednou z nejzkušenějších učitelů Iyengarovy jógy. Více než 20 let pomáhá u  nás v Česku a více než 45 let  po světě  vychovávat studenty a učitele v Iyengarové józe.

Cvičení je přednostně určeno  učitelům Iyengarovy jógy,  těm, kteří se chtějí zdokonalit v dalších  ásánách a těm kteří se chtějí připravovat na  zkoušku Intermediate Junior I.

Kde: tělocvična Fanderlíkova 74
Program  a cena budou ještě upřesněny.

26. - 28.5.2017
Cvičení s Michaelem Forbesem (Mnichov,D)

Michael Forbes  je  předním učitelem Iyengarovy jógy v Německu. V minulosti vyučoval na více míst po celém Česku, v posledních letech  opakovaně vyučuje u nás v Brně.
Při minulých učitelských zkouškách byl předsedou zkušební komise .

Cvičení je určeno  pro všechny studenty, kteří  praktikují Iyengarovu jógu déle než 1 rok.

Kde: tělocvična Fanderlíkova 74
Program  a cena budou ještě upřesněny.
                                                                       

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

 

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy
úroveň Introductory I a II
pod didaktickým vedením Davida Meloni (It, Florencie)
říjen  2016 – červenec 2019

     Rámcový průběh tříletého kurzu

- V prvním ročníku kurzu budou podávány informace nezbytné
pro provádění, předvádění, vysvětlování a opravování ásán podle sylabu Introductory Level I.

-Ve druhé ročníku potom podle sylabu Introductory Level II. 

-Ve třetím bude vyučován postup při různých lehčích relativně běžných zdravotních potížích.

- Na konci třetího ročníku lze podat žádost o připuštění ke zkoušce,
po úspěšném složení zkoušky žák obdrží diplom, osvědčení Introductory I
a II opravňující vyučovat Iyengarovu jógu na dané úrovni s celosvětovou působností.

     Aby byl žák připuštěn ke zkoušce musí mít doporučující dopis od Davida Meloni a od jednoho dalšího učitele s certifikací přinejmenším úrovně Intermediate.

     Náplň kurzu

     Během kurzu budou představeny zásady Iyengarovy jógy, bude se učit organizace lekce, skládání praktického programu jak pro vlastní osobu tak
pro třídu žáků, budou poskytovány rady, jak si uvědomit zvláštní potřeby osob
a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního handicapu.

- V prvním ročníku bude důraz kladen na znalosti o provedení
a předvedení ásán. Následující dva ročníky budou zaměřeny také
na výuku způsobu učení.
- Aspirantům na pozici učitele bude doporučena potřebná literatura.
- Během všech tří ročníků musí aspiranti na pozici učitele asistovat
na hodinách jógy, aby viděli, jak se vyučuje a jak se pomáhá. Tato asistence musí probíhat u učitelů, kteří jsou členy České Asociace, a nebo členy jiné národní Asociace Iyengarovy jógy.
- Součástí programu je pětidenní letní kurz (povinný), na němž se budou praktikovat ásány a výuka. Kurz se uskuteční na závěr každého školního roku v letních měsících v YC Brno, Fanderlíkova 74.
- Součástí programu bude i výklad základní filozofie jógy a filozofických textů staré Indie.

     Délka kurzu

     Kurz trvá tři roky. Zahrnuje sedm víkendových seminářů a jeden pětidenní letní kurzy v každém ročníku.

     Místo konání

         Yoga centrum, Fanderlíkova 74, Brno,  616 00.

     Požadavky na kandidáta na učitele

     Vzhledem k relativně krátké historii výuky Iyengarovy jógy v České republice nebude nutně po kandidátech vyžadována několikaletá praxe. Přesto je nutná určitá zkušenost s cvičením Iyengarovy jógy. Celá výuka učitele Iyengarovy jógy spočívá na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá správná motivace
k výuce.

     Všichni zájemci o kurz musí vyplnit níže uvedený formulář a zaslat
e-mailem nebo poštou na adresu YC. Pro studenty, kteří nejsou v kontaktu
s učiteli vyučujícími na tomto kurzu, je potřebný doporučující dopis od vlastního učitele Iyengarovy jógy. V případě komplikací s tímto doporučením je nutné osobně nebo telefonicky kontaktovat organizátory.

     Termíny výuky pro první ročník

7.  -  9. 10. 2016
25. – 27. 11. 2016
6. – 8. 1. 2017
10. – 12. 2. 2017
3. – 5. 3. 2017
7. - 9. 4. 2017
12. – 14. 5. 2017

     Program výuky

Pátek 18.00 – 20.00 hodin.
Sobota 8.30 – 12.00 hodin,
             13.30 – 15.30 hodin – teorie, filozofie, anatomie,
             15.30 – 18.00 hodin.
Neděle 8.00 – 12.00 hodin.

  
    Letní kurz
   
Letní kurz v I. ročníku se uskuteční v době  4. – 9.7.2017.  Kromě lekcí jógy budou na programu rovněž přednášky zaměřené na porozumnění jógové filozofii. Časový harmonogram kurzu bude upřesněn.

     Cena kurzu – 1. ročník

Cena kurzu za sedm víkendů bez ubytování a stravy je 1.250, - EUR.
Cena letního kurzu bez ubytování a stravy je 510,- EUR.

Platbu za víkendy je možné provést jednorázově do 31.7.2016
nebo ve dvou splátkách: 1. splátka do 31.7.2016 ve výši 600,- EUR,
                                                2. splátka do 27.11.2016 ve výši 650,- EUR.

Platbu za letní kurz je nutné provést nejpozději do 14.5.2017.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostně na bankovní účet nebo v hotovosti
na  recepci Yoga centra.

V případě absence se platba nevrací. Vynechat lze nanejvýš dva víkendy
v průběhu jednoho školního roku.

Z důvodu náročnosti studia není možné kurz absolvovat v průběhu těhotenství.  V tomto případě je nutné kurz ukončit a dojde k vyúčtování kurzovného. 

     Vyučující lektoři

David Meloni – výuka jógy.
      Iyengarovu jógu začal studovat u Gabrielly Giubilaro. Později studoval
po dlouhý čas pod přímým vedením B.K.S. Iyengara v Puně. Vyučuje v Institutu ve Florencii a  vede mnoho seminářů po celé Itálii a řadě míst Evropy.
 
Richard Lipka – výuka filozofie.
     Vyučuje Iyengarovu jógu v Plzni.  Má hluboké znalosti z indické filozofie
a výbornou schopnost je předávat dál.

Jan Černý – výuka anatomie a fyziologiJe jedním ze zakládajících členů České Asociace Iyengar-jógy. Vyučuje v Brně. Pracuje jako privátní lékař v oboru rehabilitace. K terapii v léčebné rehabilitaci využívá i metody a techniky Iyengarovy jógy.pod didaktickým vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloni