Ceník cvičení

Verze pro tiskVerze pro tisk

Pravidla  pro cvičení jógy

 

Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného. Kurzovné na cvičební období se platí před zahájením kurzu nebo před nástupem do kurzu. Po zaplacení účastník obdrží průkaz cvičence s odkazem na povinnost seznámit se s těmito pravidly cvičení.

Přihláška do kurzu začátečníků je platná po zaplacení zálohy za cenu předplatného za 3 lekce.  Záloha slouží současně jako rezervace místa pro první 3 lekce v daném kurzu. Začátečníci mají možnost  zaplatit  první tři lekce jednou částkou a cvičení si takto vyzkoušet. Následně doplatí rozdíl kurzovného do konce cvičebního období.

Zmeškanou lekci si lze nahradit za těchto podmínek:

Zmeškaná lekce musí být dopředu písemně omluvena zasláním zprávy na e-mailovou adresu místa, kde probíhá cvičení (viz kontakty), nebo zasláním sms zprávy na příslušný mobilní telefon pracoviště, kde probíhá cvičení (rovněž viz kontakty).  V následující nejbližší lekci svého kurzu po absenci je nutné požádat o zapsaní nevyužité lekce do průkazu cvičence. Nebude-li absence takto omluvena, není možné provést zápis do průkazu cvičence a tedy ani lekci nahradit.                                                                                              

Náhrada je možná v lekcích s adekvátní pokročilostí. Náhrada není možná v lekcích pránajámy, relaxace a ve zdravotních lekcích. Náhradu je možné uskutečnit pouze formou účasti na pravidelných lekcích v daném školním roce, ne tedy o víkendových či prázdninových cvičeních nebo jiných mimořádných akcích. Náhrady z prvního pololetí lze v případě včasného zaplacení celého druhého pololetí daného školního roku uplatnit i v tomto druhém pololetí.

Při příchodu na náhradní lekci je třeba se prokázat průkazem cvičence a zjistit před začátkem cvičení u vedoucího lektora možnost náhrady. Místa na cvičení, která nejsou obsazena před začátkem kurzu, budou nabídnuta pro náhradní cvičení.
Nespotřebované kurzovné se nevrací.

Na cvičení je nutné přicházet včas, čistý a v čistém oblečení. Cennosti je třeba si vzít  s sebou do cvičebny. 

Je moudré dodržovat principy Jamy a Nijamy.

Rozpis cvičení - šk. rok 2015/2016 - II. pololetí

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Únor 1., 8.,15., 22., 29., 2., 9., 16., 23.,  3., 10., 17., 24., 4., 11., 18., 25.,  5., 12., 19., 26., 
Březen 7., 14., 21.,   1., 8., 15., 22., 29., 2., 9., 16., 23., 30., 3., 10., 17., 24., 31., 4., 11., 18.,
Duben 4.,11., 18., 25., 5., 12., 19., 26., 6., 13., 20., 27.,   7., 14., 21., 28., 1., 8., 15., 22., 29.,
Květen 2., 9., 16., 23., 30.,   3., 10., 17., 24., 31.,  4., 11., 18., 25., 5., 12., 19., 26., 6., 13., 20., 27.,
Červen 6.,13.,   7., 14.,   1., 8.,15.,   2., 9., 16., 3., 10., 17.,  
Celkem cvičebních jednotek 19 (děti 18) 20 20 20 19
Kurzovné - 60 minutové cv. 3 325 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 3 325 Kč
Kurzovné - 75 minutové cv. 3 705 Kč 3 900 Kč 3 900 Kč 3 900 Kč XXX
Kurzovné - 90 minutové cv. 3 895 Kč 4 100 Kč 4 100 Kč 4 100 Kč 3 895 Kč
Kurzovné - 105 minutové cv. 4 085 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč 4 085 Kč
Kurzovné - 120 minutové cv. 4 275 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč XXX
Kurzovné - senioři + zdr.cv. 3 325 Kč 3 500 Kč XXX 3 500 Kč XXX
Kurzovné - děti jóga(8-12 let) 2 250 Kč XXX XXX XXX XXX
           
  XXX XXX XXX XXX XXX
 
Cena za cvič. jednotku  předplatné  placené jednotlivě
  60 minutová 175 Kč 210 Kč
  75 minutová 195 Kč 235 Kč
  90 minutová 205 Kč 245 Kč
  105 minutová 215 Kč 255 Kč
  120 minutová 225 Kč 265 Kč
  senioři  175 Kč 210 Kč
  děti(8-12 let)  125 Kč 165 Kč
       
  vertebro 175 Kč 210 Kč
  cv. pro ženy+grav. 190 Kč 230 Kč
       
       
       
       

Začínající (kteří neznají Iyengarovu jógu nebo se neúčastnili našich cvičení) mohou nejprve zaplatit první tři cvičení  zvlášť za cenu předplatného, tak aby si to mohli vyzkoušet. Při placení celého kurzu bude následně tato částka odečtena od celkového předplatného.
Slevy:Při zápisu do dvou kurzů v jednom pololetí činí sleva 200,- Kč z celkové platby. Rodinné slevy - při zápisu rodinných příslušníků do kurzů činí sleva 100,- Kč na osobu.

Pozor! Cvičení se nekoná v tyto dny:                                                                     29.2.2016 - jarní prázdniny - Nekoná se pouze dětská hodina!
                                                                                                                                    25.3.2016 - státní svátek