Ceník cvičení

Verze pro tiskVerze pro tisk

Pravidla  pro cvičení jógy

 

Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného. Kurzovné na cvičební období se platí před zahájením kurzu nebo před nástupem do kurzu. Po zaplacení účastník obdrží průkaz cvičence s odkazem na povinnost seznámit se s těmito pravidly cvičení.

Přihláška do kurzu začátečníků je platná po zaplacení zálohy za cenu předplatného za 3 lekce.  Záloha slouží současně jako rezervace místa pro první 3 lekce v daném kurzu. Začátečníci mají možnost  zaplatit  první tři lekce jednou částkou a cvičení si takto vyzkoušet. Následně doplatí rozdíl kurzovného do konce cvičebního období.

Zmeškanou lekci si lze nahradit za těchto podmínek:

Zmeškaná lekce musí být dopředu písemně omluvena zasláním zprávy na e-mailovou adresu místa, kde probíhá cvičení (viz kontakty), nebo zasláním sms zprávy na příslušný mobilní telefon pracoviště, kde probíhá cvičení (rovněž viz kontakty).  V následující nejbližší lekci svého kurzu po absenci je nutné požádat o zapsaní nevyužité lekce do průkazu cvičence. Nebude-li absence takto omluvena, není možné provést zápis do průkazu cvičence a tedy ani lekci nahradit.                                                                                              

Náhrada je možná v lekcích s adekvátní pokročilostí. Náhrada není možná v lekcích pránajámy, relaxace a ve zdravotních lekcích. Náhradu je možné uskutečnit pouze formou účasti na pravidelných lekcích v daném školním roce, ne tedy o víkendových či prázdninových cvičeních nebo jiných mimořádných akcích. Náhrady z prvního pololetí lze v případě včasného zaplacení celého druhého pololetí daného školního roku uplatnit i v tomto druhém pololetí.

Při příchodu na náhradní lekci je třeba se prokázat průkazem cvičence a zjistit před začátkem cvičení u vedoucího lektora možnost náhrady. Místa na cvičení, která nejsou obsazena před začátkem kurzu, budou nabídnuta pro náhradní cvičení.
Nespotřebované kurzovné se nevrací.

Na cvičení je nutné přicházet včas, čistý a v čistém oblečení. Cennosti je třeba si vzít  s sebou do cvičebny. 

Je moudré dodržovat principy Jamy a Nijamy.

Rozpis cvičení - šk. rok 2016/2017 - II. pololetí

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Únor 6., 13., 20., 27., 7., 14., 21., 28., 1., 8., 15., 22., 2., 9., 16., 23., 3., 10., 17., 24., 
Březen 6., 20., 27., 7., 21., 28., 1., 8., 22., 29., 2., 9., 23., 30., 3., 10., 24., 31.,
Duben 3., 10., 24., 4., 11., 18., 25., 5., 12.,19., 26., 6., 13., 20., 27., 7., 21., 28.,
Květen 15., 22., 29., 2., 9., 16., 23., 30., 3., 10., 17., 24., 31., 4., 11., 18., 25., 5., 12.,19., 26.,
Červen 5., 12., 6., 13., 7., 14., 1., 8., 15., 2., 9., 16.,
Celkem cvičebních jednotek 15 18 19 19 18
Kurzovné - 60 minutové cv. 2 700 Kč 3 240 Kč 3 420 Kč 3 420 Kč 3 240 Kč
Kurzovné - 75 minutové cv. 3 000 Kč 3 600 Kč 3 800 Kč 3 800 Kč 3 600 Kč
Kurzovné - 90 minutové cv. 3 150 Kč 3 780 Kč 3 990 Kč 3 990 Kč 3 780 Kč
Kurzovné - 105 minutové cv. 3 300 Kč 3 960 Kč 4 180 Kč 4 180 Kč 3 960 Kč
Kurzovné - 120 minutové cv. 3 450 Kč 4 140 Kč 4 370 Kč 4 370 Kč 4 140 Kč
           
Kurzovné - děti jóga(8-12 let) 1 950 Kč XXX XXX XXX XXX
           
           
 
Cena za cvič. jednotku  předplatné  placené jednotlivě
  60 minutová 180 Kč 220 Kč
  75 minutová 200 Kč 240 Kč
  90 minutová 210 Kč 250 Kč
  105 minutová 220 Kč 260 Kč
  120 minutová 230 Kč 270 Kč
  senioři  180 Kč 220 Kč
  děti(8-12 let)  130 Kč 170 Kč
       
       
       
       
       
       
       

Začínající (kteří neznají Iyengarovu jógu nebo se neúčastnili našich cvičení) mohou nejprve zaplatit první tři cvičení  zvlášť za cenu předplatného, tak aby si to mohli vyzkoušet. Při placení celého kurzu bude následně tato částka odečtena od celkového předplatného.
Slevy:Při zápisu do dvou kurzů v jednom pololetí činí sleva 200,- Kč z celkové platby. Rodinné slevy - při zápisu rodinných příslušníků do kurzů činí sleva 100,- Kč na osobu.

Pozor! Cvičení se nekoná v tyto dny:                                                                    13.-17.3.2017- jarní prázdniny
                                                                                                                                   14.4.2017 - státní svátek 
                                                                                                                                    17.4.2017 - státní svátek
                                                                                                                                      1.5.2017 - státní svátek
                                                                                                                                      8.5.2017 - státní svátek